pascom.cloud

I drift

Nylig historikk

99,93% oppetid
Ingen hendelser i 3 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Redusert tjeneste
pascom.cloud / my.pascom.net
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 4 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
pascom Cloud connectivity problems
3 Berørte tjenester:
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net