pascom.cloud

I drift

Nylig historikk

100% oppetid
Ingen hendelser i 2 dager!
Phone provisioning degraded
pascom.cloud / VoIP Services
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 5 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Internal System Upgrade
pascom.cloud / my.pascom.net
Ingen hendelser i 4 dager!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 1 dag!
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ticket System Update
pascom.cloud / Ticket System
Pascom20 Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 3 dager!
pascom Services degraded
3 Berørte tjenester: